Syventymispäivät päättyivät uusien työntekijöiden siunaamiseen