Syventymispäivien verkko-ongelmia ratkaistu yön aikana